Pomaganie jest fajne!

Bezpłatne szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy - warto poznać zasady, by wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia

7. Miejskie Dni Wolontariatu

Od 6 do 24 listopada zapraszamy na bezpłatne szkolenia prowadzone - w ramach wolontariatu pracowniczego - przez pracowników międzynarodowych korporacji: EY Global Delivery Services Poland, Hewlett Packard Enterprise oraz NewVoiceMedia.

Kalendarz

Co robimy

Animujemy Wyspę Słodową, zachęcamy lokalne społeczności do działań kulturalnych w ramach projektu Parki ESK Emocje-Sport-Kultura, aktywizujemy mieszkańców w ramach programu Miasto w Formie, działamy na rzecz seniorów, wspieramy wrocławskie rodziny oraz obcokrajowców.

Social media

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych