"Senior w różnych kulturach" - sympozjum międzynarodowe

Termin: 
23.11.2015 (poniedziałek), 13.00 do 18.00