Spotkanie poetyckie - "Ich wiersze wśród nas"

Termin: 
21.01.2016 (czwartek), 14.00