Miejskie Dni Wolontariatu: "Poznaj swój typ osobowości (MBTI)". Szkolenie poprowadzi Credit Suisse

Termin: 
01.12.2016 (czwartek) (Całodzienne)