Miejskie Dni Wolontariatu: "Sztuka dawania i przyjmowania informacji zwrotnej czyli feedbacku. Szkolenie poprowadzi Credit Suisse

Termin: 
05.12.2016 (poniedziałek) (Całodzienne)