Stereotypy - Uprzedzenia - Dyskryminacja - warsztaty

Termin: 
23.11.2016 (środa), 13.00 do 15.00
07.12.2016 (środa), 13.00 do 15.00