Wspólne śpiewanie pieśni solidarnościowych

Termin: 
13.12.2016 (wtorek), 17.00