Stereotypy - Uprzedzenia - Dyskryminacja

Termin: 
28.02.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30
28.03.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30
25.04.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30
30.05.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30
24.10.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30
28.11.2017 (wtorek), 13.00 do 15.30