Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna TALENT

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego, rodziców uczniów uzdolnionych i innych zainteresowanych nowoczesną edukacją do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej TALENT.

Organizacja spotkania wynika z potrzeby zaprezentowania środowisku edukacyjnemu Wrocławia oraz wszystkim zainteresowanym Akademii Talentów i Uzdolnień (ATiU), powołanej dwa lata temu przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego.

Pierwszy dzień konferencji jest poświęcony kwestiom potrzeb edukacyjnych uczniów uzdolnionych i kreatywnych, o wysokich potencjałach edukacyjnych w rozmaitych dziedzinach, oraz współpracy z ich rodzicami. Celem drugiego dnia jest prezentacja rezultatów wdrażania pilotażu programu „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce”, realizowanego w ponad stu przedszkolach i szkołach Wrocławia. Wspólnie z gośćmi – wykładowcami z USA, poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań edukacji przyszłości.

Konferencja ma być platformą wymiany wiedzy między nauczycielami, dyrektorami, wykładowcami i specjalistami z zakresu kreatywności rozumianej jako: strategia uczenia (się) uczniów, innowacyjne rozwiązania w kształceniu współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży, sposobów rozwijania kompetencji kluczowych XXI w. Podczas wykładów, prezentacji, dyskusji promować będziemy dobre praktyki i dzielić się doświadczeniem w obszarze nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

Projekt ATiU został stworzony w ramach programu Młodzi Obywatele Nauki, który jest realizowany już od czterech lat we współpracy z uczelniami wyższymi Wrocławia oraz Biurem Rozwoju Gospodarczego i Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi UM. Akademia Talentów i Uzdolnień służy rozwojowi dzieci i młodzieży dzięki pomocy: diagnostycznej, metodycznej i merytorycznej nauczycieli, mentorów oraz ekspertów, ale również innych specjalistów szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego Wrocławia.

Kiedy: 20–21 marca 2017 r., godz. 9.00-15.00
Gdzie: Wrocławskie Centrum Konferencyjne, ul. Wystawowa 1

Organizatorami konferencji TALENT są Departament Edukacji Urzędu Miejskiego i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Termin: 
20.03.2017 (poniedziałek), 9.00 do 21.03.2017 (wtorek), 15.00