Warsztaty szkoleniowe dla radnych osiedlowych

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na warsztaty szkoleniowe z zakresu obsługi prowadzonej na rzecz osiedli, a dotyczącej przede wszystkim spraw finansowych i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na zadania społeczne.
Tematyka szkolenia:
- przygotowanie planu wydatków finansowych osiedla oraz jego zmian
- opis dokumentów księgowych
- procedura przygotowywania umów
- formalności związane z pobraniem i rozliczeniem zaliczki
- możliwości uzyskania dodatkowych środków
- zasady techniki prawodawczej przy podejmowaniu uchwał
- obowiązek składania sprawozdań merytorycznych i finansowych

Terminy szkoleń: 26, 28 i 30 czerwca wg harmonogramu dla poszczególnych osiedli - zobacz
Godziny: 16.00-18.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210 (II piętro)

Prowadzący szkolenie: pracownicy działu obsługi osiedli Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
Szkolenie odbywa się w oparciu o zapisy sformułowane w dwóch dokumentach: zasadach obsługi osiedli oraz procedurze pozyskiwania dodatkowych środków. Oba dokumenty są dostępne na stronie www.wcrs.wroclaw.pl->Działania->Osiedla Wrocławia
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności Przewodniczących Zarządów Osiedli, Skarbników oraz Przewodniczących Rad.

Zapisy: mailowe (edyta.ruszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl) lub telefoniczne (71 77 24 916) w godz. 9.00-15.00
Wiedza przekazywana na szkoleniu może być także przekazana w drodze indywidualnych spotkań z pracownikami działu obsługi osiedli. Prosimy w tej sprawie o kontakt z p. Mirosławem Strzelczykiem (tel. 71 77 24 962) lub p. Wacławem Kozłowskim (tel. 77 24 963)

Termin: 
26.06.2017 (poniedziałek), 16.00 do 18.00
28.06.2017 (środa), 16.00 do 18.00
30.06.2017 (piątek), 16.00 do 18.00