Fundusz Czasu Wolnego

Zapraszamy do skorzystania ze skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych Funduszu Czasu Wolnego, który przewiduje wsparcie inicjatyw społecznych, integracyjnych, zdrowotnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców. Zachęcamy do podejmowania inicjatyw we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi). Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.
Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:
1) jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
2) cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
3) jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
4) cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert upływa 10 maja 2018 roku.

Więcej szczegółów i kryteria oceny można znaleźć w regulaminie projektu.
W załącznikach zamieszczone zostały także odpowiednie formularze.