OTWARCIE OŚRODKA WSPIERANIA i ROZWOJU "Akademii Talentów i Uzdolnień"

Z największą przyjemnością informujemy, że wielkimi krokami zbliża się otwarcie Ośrodka Wspierania i Rozwoju ATiU należącego do programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.

To szczególne wydarzenie, wpisane m. in. w program działań na pierwsze 100 dni prezydentury Pana Jacka Sutryka, będzie miało miejsce
13.02.2019 r., o godz. 12.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr VII.

Od września 2018 roku zostały rozpoczęte działania sprzyjające otwarciu - we wrocławskiej przestrzeni - 3 miejsc dostępnych dla rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli – Ośrodków Wspierania i Rozwoju (OWiR) przy Akademii Talentów i Uzdolnień. Ośrodek znajduje się w trzech punktach Wrocławia:

Poradnia PPP nr 4 ul. Jemiołowa, ZS nr 6 ul. Nowodworska, PPP nr 5 ul. Czajkowskiego.
Ośrodek wspierają również instruktorzy Młodzieżowych Domów Kultury Fabryczna i Śródmieście.

W zespole psychologów i pedagogów wypracowano koncepcję działania OWiR.
Celem utworzenia Ośrodków Wspierania i Rozwoju Akademii Talentów i Uzdolnień, jest holistyczne wspieranie młodych uzdolnionych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne nakierowane na rozwijanie potencjału podopiecznych. Chcemy, aby w Ośrodku znaleźli wsparcie zarówno uczniowie utalentowani, o skrystalizowanych zainteresowaniach i jasno określonym celu, jak i uczniowie o wysokich potencjałach rozwojowych, poszukujący swojej drogi i pasji.

Co jest dla nas ważne?
• wspieranie potencjałów rozwojowych dzieci – egalitarne podejście do uzdolnień,
• wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji społecznych, adaptacyjnych, szkolnych i ich zapobieganie,
• wspieranie rozwoju emocjonalnego i twórczego u małych dzieci z potencjałem, wsparcie rodziców w budowaniu dobrych relacji z nastoletnim uzdolnionym i utalentowanym – komunikacja, motywowanie, potrzeby, doświadczanie.
• Indywidualne ścieżki rozwoju młodzieży starszej.

Koordynację działań Ośrodka Wspierania i Rozwoju prowadzi Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Zespół Aktywizacji Edukacyjnej (WKE)
Zespół organizacyjny WCRS - ATiU - koordynator: Bogumiła Katkowska

Koordynatorzy merytoryczni:
Magdalena Paszkiewicz Akademia Talentów i Uzdolnień, Wicedyrektor PPP nr 4
Katarzyna Zawadzka - Koordynator programów Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej / Akademia Talentów i Uzdolnień / Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego