Rusza druga edycja "Funduszu Czasu Wolnego"!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego, skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych. Program ma za zadanie zagospodarować czas w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne. Pośród licznych inicjatyw można wymienić m.in. spływ kajakowy, zawody rolkarskie, bieg przełajowy, cykl pikników ekologicznych, kino plenerowe czy warsztaty promujące zdrową żywność.

Pierwsza edycja Funduszu Czasu Wolnego cieszyła się dużym powodzeniem wzięło w niej udział 27 osiedli, 19 osiedli organizowało je samodzielnie a 8 osiedli zdecydowało się działać wspólnie.
Dlatego też Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zdecydował się na kontynuację zainicjowanego przez siebie Funduszu Czasu Wolnego.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców. Zachęcamy do podejmowania inicjatyw we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi).

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2019 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:
1) jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
2) cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
3) jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
4) cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 15 marca 2019 roku. Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.