Mobilne Punkty Informacyjne we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Podczas indywidualnych, bezpośrednich konsultacji w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich. Będzie można również uzyskać informacje o zasadach ubiegania się o dotacje. Dostępne są możliwości m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktywizację zawodową, energię odnawialną, ocieplenie budynku, zmianę ogrzewania, kursy komputerowe i językowe, posłanie dziecka do żłobka lub przedszkola. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne planujące założenie własnej firmy.

Najbliższe Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, parter.

Termin: 
21.02.2020 (piątek), 12.00 do 15.00
20.03.2020 (piątek), 12.00 do 15.00