#zostańWdomu WAŻNE TELEFONY

W czasie pandemii koronawirusa dbamy przede wszystkim o osoby najbardziej narażone na groźne skutki zakażenia - o naszych Seniorów.
Wrocławskie Centrum Seniora uruchomiło Telefony Seniora, pod którymi dyżurują pracownicy gotowi udzielić rzetelnych informacji na temat bieżącej sytuacji, aktualnych zaleceń oraz wsparcia:
- 888 999 335 - czynny 7 dni w tygodniu w godz. 12.00-18.00
- 71 344 44 44 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00,
a także telefon Nie Bądź Sam dla Seniorów, którzy potrzebują wsparcia w postaci rozmowy
- 888 999 372 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00.

Wszystkich wrocławian, którzy w tych dniach potrzebują wsparcia psychologicznego zachęcamy do kontaktu z dyżurującymi całą dobę psychologami. Pomoc jest bezpłatna i świadczą ją specjaliści Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ, Centrum Psychiatrii "Neuromed" SPZOZ oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia "Curatus".
Uruchomiono następujące numery telefonów, czynne według harmonogramu:
- 538 579 554 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
- 538 579 555 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
- 538 579 556 - czynny w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 9.30-16.00, w czwartek w godz. 16.00-20.00.
- 538 579 557 - czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00, w piątek w godz. 15.00-20.00 (wsparcie udzielane także w języku angielskim)
- 538 579 558 - czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 15.00-20.00, we wtorek i środę w godz. 9.00-16.00, w piątek w godz. 8.00-15.00
- 71 799 68 55 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-8.00 oraz w weekendy przez całą dobę.