Złoto dla wrocławskich praktyk senioralnych

16 kwietnia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca pierwszą edycję projektu "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Wrocław został wyróżniony czterokrotnie, w tym dwukrotnie Wrocławskie Centrum Seniora, będące częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Intencją przedsięwzięcia jest wypromowanie najbardziej wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów, dotyczących m.in. wydłużenia aktywności osób starszych, integracji międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej dla seniorów przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych w zakresie opieki w ich mieszkaniach. Wszystkie zgłoszenia (a było ich ponad 100) zostały ocenione przez ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich - organizatorów konkursu. Spośród nich wpisem do Złotej Księgi nagrodzono 24 organizacje i instytucje. Ich przedstawiciele odebrali gratulacje i wyróżnienia z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz.

Wrocław został uhonorowany aż czterokrotnie! Wśród kilkudziesięciu laureatów znalazły się: Fundacja Dom Pokoju z projektem "Rada Seniorów na wrocławskim Osiedlu Nadodrze"; Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z przedsięwzięciem "Sztuka zmienia i łączy pokolenia"; Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dwoma strategiami Wrocławskiego Centrum Seniora "Miasto Pokoleń" oraz "Miejsca Przyjazne Seniorom".

W imieniu WCRS wyróżnienia odebrali: Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, oraz Robert Pawliszko i Małgorzata Jamróz z Wrocławskiego Centrum Seniora. Nagrodzeni z dumą i radością gratulowali sobie nawzajem, a także podkreślali fakt, iż tego rodzaju nagroda jest zobowiązaniem do jeszcze bardziej aktywnych działań i społecznie użytecznych projektów. Przyrzeczenia i pomysły padały zarówno w części oficjalnej uroczystości, jak i w kuluarowych rozmowach.

Wrocławskie Centrum Seniora gratuluje wszystkim laureatom i ze swej strony zapewnia, że zaskoczy jeszcze niejednym wartościowym programem senioralnym, do czego motywuje nie tylko wpis do Złotej Księgi, ale także społeczna misja i stała potrzeba aktywizacji osób w wieku starszym.