Bezpłatne warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy

Bezpłatne warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy –
dla dzieci, młodzieży i opiekunów
Zdobądź wiedzę, naucz innych!
Termin zgłoszeń: do 13 listopada 2019 r.
 
O co chodzi?
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących świadomości cyberprzemocy i mowy nienawiści w Internecie. Zajęcia odbędą się w trzech grupach wiekowych: klasy 4–5 szkoły podstawowej, klasy 6–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe. 
 
Dla kogo warsztaty?
W warsztatach mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół lub innych instytucji, takich jak: stowarzyszenia, ośrodki opiekuńcze, drużyny sportowe, drużyny harcerskie, świetlice środowiskowe itp. Osobne szkolenie zostanie przeprowadzone dla opiekunów dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach.
 
Kto poprowadzi warsztaty?
Organizatorem wydarzenia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Warsztaty poprowadzą psycholożki-ekspertki z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym ukierunkowanym na zjawiska zachodzące w cyberprzestrzeni. 
 
Czego się nauczysz na warsztatach?
Uczestnicy warsztatów zyskają dwie umiejętności. Po pierwsze,  zdobędą wiedzę na temat cyberprzemocy i przeciwdziałania temu zjawisku. Po drugie, nauczą się, jak samodzielnie przeprowadzić warsztat dotyczący cyberprzemocy i mowy nienawiści w Internecie.
 
Co dalej?
Dzieci i młodzież, które wezmą udział w warsztatach, zostaną poproszone o przeprowadzenie własnego warsztatu z przeciwdziałania cyberprzemocy w swoim środowisku (np. w klasie, w stowarzyszeniu lub drużynie harcerskiej). Jeśli zrealizują to zadanie, to zostaną zaproszeni w roli ambasadorów do kolejnych działań realizowanych przez miasto na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy. Uwaga: warsztaty można przeprowadzać w duetach.
 
Jak zgłosić się na warsztaty? 
Z każdej instytucji można zgłosić zespół dwuosobowy.
Zespoły do udziału w warsztatach zgłasza opiekun dzieci/młodzieży. W tym celu na adres e-mail martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl należy przesłać następujące informacje:
- imię i nazwisko opiekuna;
– kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekuna;
– imię i nazwisko dwójki dzieci/młodzieży zgłaszanych do udziału w warsztacie ze wskazaniem ich wieku oraz klasy (numer klasy szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej), do której uczęszczają;
– nazwę i adres instytucji zgłaszającej uczestników warsztatu.
 
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN ZGŁOSZEŃ: DO 13 LISTOPADA 2019.
 
Informacje organizacyjne
Warsztaty będą trwać nie więcej niż 4 godziny. Odbędą się 23 listopada (dzieci z klas 4–5 szkoły podstawowej i klas 6–8 szkoły podstawowej – dwa osobne warsztaty) oraz 30 listopada (młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz opiekunowie wszystkich grup – dwa osobne warsztaty).
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wzięciem udziału w warsztatach. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach poprzez adres e-mail podany przez opiekuna najpóźniej 18 listopada 2019 r.
 
Kontakt do koordynatorki projektu: martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl, 71 77 24 997