Aktywnie, zdrowo, na sportowo

Ruszyła III edycja naboru do certyfikacji placówek edukacyjnych w zakresie promowania aktywności fizycznej "Aktywnie, zdrowo, na sportowo". Weź udział i pokaż, że Twoje przedszkole lub szkoła przywiązuje szczególną uwagę do promocji aktywności wśród dzieci, młodzieży i rodziców! Na zgłoszenia czekamy do 30 października.

"Aktywnie, zdrowo, na sportowo” to projekt zmierzający do poprawy jakości działań z zakresu promocji aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Jego celem jest motywowanie członków społeczności przedszkolnej i szkolnej do prowadzenia aktywnego stylu życia. Projekt obejmuje wsparcie merytoryczne nauczycieli i opiekunów w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz promocję aktywności fizycznej.

Kto może ubiegać się o certyfikat?
O wyróżnienie mogą ubiegać się placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły prowadzące działalność oświatową i wychowawczą na terenie Wrocławia.

W jaki sposób można ubiegać się o certyfikat?
Pierwszym krokiem do otrzymania certyfikatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i formularza certyfikacyjnego (załączniki nr 1 i 2). Następnie dokumenty należy przekazać organizatorom:
- w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.bielak@wcrs.wroclaw.pl (w tytule wpisując "Przedszkole z certyfikatem promowania aktywności fizycznej" lub "Szkoła z certyfikatem promowania aktywności fizycznej"),
- listownie lub osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu, III piętro, pokój 319, składając formularz w kopercie opatrzonej dopiskiem "Przedszkole z certyfikatem promowania aktywności fizycznej" lub "Szkoła z certyfikatem promowania aktywności fizycznej".
Dokumenty zgłoszeniowe i przedstawione w nich treści będą kolejno weryfikowane podczas wizyty specjalisty ds. promocji aktywności fizycznej w placówkach edukacyjnych.

Placówka edukacyjna, która predysponuje do otrzymania certyfikatu powinna między innymi wykazać się:
- przedmiotowymi zasadami oceniania i motywowaniem uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej,
- organizacją autorskich imprez sportowo-rekreacyjnych,
- organizacją własnych działań z zakresu promocji aktywności fizycznej,
- podnoszeniem wiedzy i doskonaleniem zawodowym pracowników (nauczycieli),
- kreatywnymi działaniami z zakresu aktywności fizycznej.

Szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania certyfikatu są dostępne w regulaminie.

Termin zgłoszeń: do 30 października 2018 r.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: karolina.bielak@wcrs.wroclaw.pl lub telefonicznie: 71 77 24 937.

Realizatorem projektu "Aktywnie, zdrowo, na sportowo" w ramach programu Szkoła w Formie jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.