Smacznie, zdrowo, wartościowo

Szanowni Państwo,
już niebawem rusza kolejny nabór do otrzymania certyfikatu zdrowego i racjonalnego żywienia w ramach projektu „Smacznie, zdrowo, wartościowo”! Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do 31 grudnia 2018 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają wrocławskie placówki edukacyjne do aplikowania o otrzymanie certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość żywienia w placówkach edukacyjnych. Żłobki, przedszkola i szkoły, które spełnią regulaminowe kryteria otrzymają certyfikat „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” oraz „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”. Nagrodzone placówki otrzymają również pakiet materiałów edukacyjnych.

Czym jest certyfikat?
Certyfikat to wyróżnienie wręczane placówce edukacyjnej, na terenie której funkcjonuje stołówka/sklepik szkolny, która spełnia kryteria certyfikacyjne, przyznawane na okres 2 lat w postaci dokumentu oraz pamiątkowej tabliczki.

Kto może ubiegać się o certyfikat?
O wyróżnienie mogą ubiegać się placówki edukacyjne mające siedzibę na terenie Wrocławia – żłobki, przedszkola, szkoły oraz inne jednostki pełniące rolę edukacyjną, zapewniające żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży lub posiadające sklepik.

W jaki sposób można ubiegać się o certyfikat?
Pierwszym krokiem do otrzymania certyfikatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go organizatorom:
- w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grazyna.karczewska@szkolawformie.pl (w tytule wpisując: REKRUTACJA „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” lub „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”),
- listownie lub osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego mieszczącej się przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu, II piętro, pokój 216, składając formularz w kopercie opatrzonej dopiskiem REKRUTACJA „Stołówka z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia” lub „Sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia”.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w placówce odbywa się konsultacja ze specjalistą ds. żywienia, podczas której dokonywana jest ocena jakości żywienia (w oparciu o ustalone kryteria certyfikacyjne, które umieszczone są w załączniku). Jej pozytywny wynik jest tożsamy z otrzymaniem certyfikatu, zaś negatywny obliguje do wprowadzenia zmian w wyznaczonym przez specjalistę terminie.

W jaki sposób placówka edukacyjna otrzymuje certyfikat?
Certyfikaty wręczane są na oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przynajmniej dwa razy w roku, w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Szczegółowe zasady otrzymania certyfikatu znajdują się w regulaminie.

Więcej informacji o projekcie i certyfikacji - specjalista ds. żywienia: Grażyna Karczewska, tel. 668-010-360, e-mail: grazyna.karczewska@szkolawformie.pl

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń!