Dobro w Sieci – konkurs na pozytywne zachowania w internecie

Zapraszamy do udziału w konkursie „Dobro w Sieci”. Jego celem jest wyłonienie projektów promują dobre postawy związane z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni i z wykorzystywaniem nowych technologii oraz przeciwdziałają cyberprzemocy.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Aglomeracji Wrocławskiej od 4. klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w zespołach 4–6-osobowych. Każdy zespół jest zgłaszany do konkursu przez pełnoletniego opiekuna.

Prace konkursowe można nadsyłać od 6 marca do 8 kwietnia br. poprzez adres e-mail: dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.

UWAGA: Osoby chcące zgłosić zespół projektowy prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się tutaj. Regulamin można otrzymać otrzymać także, pisząc na adres e-mail: martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl.

Więcej informacji: koordynatorka projektu Martyna Wilk (e-mail: martyna.wilk@wcrs.wroclaw.pl; tel. 071 77 24 997).