Senioralny Fundusz Wyjazdowy

Rusza Senioralny Fundusz Wyjazdowy, z którego skorzystają wrocławscy seniorzy!

To świetna pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i nowy sposób dofinansowania wyjazdów dla seniorów - w ramach Funduszu seniorzy działający przy organizacjach pozarządowych oraz przy wrocławskich samorządach osiedlowych mogą otrzymać dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów, wycieczek oraz realizację związanych z nimi działań integracyjno-edukacyjnych. Wymogiem formalnym jest udział grupy co najmniej 25 seniorów w wieku 60+.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można ubiegać się w ramach konkursu oraz łączne wsparcie finansowe dla jednego Osiedla wynosi 5 tysięcy złotych.
Można z niej dofinansować na przykład przejazd, zakwaterowanie, bilety wstępu, wynagrodzenie przewodnika.

Realizacji każdego z wyjazdów muszą towarzyszyć po jego zakończeniu dodatkowe działania integracyjne lub edukacyjne w formie wystaw, prezentacji, spotkań integracyjnych, lekcji poglądowych w szkołach.
Termin składania ofert w konkursie dotacyjnym oraz składania wniosków przez Rady Osiedli upływa 18 marca 2019 roku.

Ogłoszenie konkursowe dla organizacji pozarządowych

Procedura oraz formularze dla samorządów osiedlowych dostępne poniżej.