Rędziński

Mosty w dziejach Polski - spotkanie z prof. Janem Biliszczukiem

Sympatyków Wrocławia, szczególnie zaś osoby zamieszkujące okolice mostu Rędzińskiego (osiedla: Osobowice-Rędzin, Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne oraz Maślice) zapraszamy na spotkanie z głównym projektantem Mostu Rędzińskiego, profesorem Janem Biliszczukiem.

Profesor Jan Biliszczuk - wybitny projektant, autor nowatorskich rozwiązań w dziedzinie budowy mostów - będzie gościem kolejnej edycji Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej.